Ansök till workshopserie för patientinnovatörer!

Har du egen erfarenhet av att leva med eller leva nära någon med en kronisk eller långvarig sjukdom? Har du också erfarenhet av att försöka förbättra din eller någon närståendes vård eller hälsa? Då kanske du är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter och utveckla ny kunskap som kan vara till nytta för dig och för andra? Nu startar vi upp ett forskningsprojekt där vi är intresserade av hur patienter kan förbättra sin och andras vård och hälsa. 

Låter det intressant för dig? 
Ansök då till Chalmers/Centre for Healthcare Improvements workshopserie för patientinnovatörer! Workshopserien ingår i det Vinnovafinansierade projektet “Patienten som innovationsledare i välfärdssystemet”. Tanken är att workshoparna ska ge dig möjlighet att med andra reflektera och lära dig om vad som fungerar, vilka hinder som finns och hur skulle det kunna fungera i framtiden. Tillsammans med professionella innovationscoacher kommer du tillsammans med andra att utveckla och pröva strategier och verktyg för hur patienter framgångsrikt ska kunna agera som innovatörer. Målet för vårt arbete är att utveckla och dokumentera arbetssätt som hjälper oss att lyckas med patientinnovationer. Samtidigt som vi utvecklar ett konkret stödmaterial utvecklar vi också oss själva tillsammans.

Projektet handlar om samskapande och därför är formerna för det fortsatta arbetet med workshoparna inte exakt spikade i förväg. Workshopserien kommer att bestå av ett antal (mellan 5 och 8) träffar online under hösten 2020 och våren 2021, eventuellt med visst arbete mellan träffarna. Ersättning kommer att utgå till deltagarna och vi kommer att anta 8-10 personer. Vid den första workshopen lär vi känna varann, tar del av varandras erfarenheter och försöker sätta upp preliminära mål för det fortsatta arbetet. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska gå vidare.

För att kunna bli antagen till workshopserien behöver du kunna medverka vid den första workshopen via Zoom, den 8/9 kl 15-17 samt den andra workshopen, via Zoom den 23/10 15-17. 

Välkommen med din ansökan! 
Vi vill att du mailar oss ditt namn, e-postadress, mobilnummer samt en kort beskrivning om dig och varför du är intresserad av att vara med! 
Ansökan skickas per e-post till Patrik Alexandersson, Chalmers

Anmäl dig gärna snarast, dock allra senast 9 augusti 2020.

Antagningsbesked kommer att skickas i augusti. 

Om du har frågor, kontakta Andreas Hellström eller Patrik Alexandersson

Projektet “Patienten som innovationsledare i välfärdssystemet” drivs av Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med: 
Forum Spetspatient – för samverkan kring patient- och närståendefrågor, Kraftens hus, Västra Götalandsregionen (VGR), Coinnovate, C.S. Combined Services AB