Default size namnlo%cc%88st 1

Forskningsprojekt tar vara på patienters expertkunskaper

Sara Riggare, doktorand och spetspatient och Andreas Hellström, forskningsledare på Chalmers är intervjuade om nya projektet "Patienten som innovationsledare":

"Personer med kronisk sjukdom ansvarar själva för en mycket stor del av sin dagliga hälsa. Det gör dem till experter på att leva med sjukdomen – och detta är en expertroll som skulle kunna nyttjas bättre i dagens vårdsystem.

På Chalmers startar nu ett tvåårigt forskningsprojekt som fokuserar på patienten som innovatör. Personer med kroniska sjukdomar, det vill säga långvariga eller livslånga sjukdomstillstånd, lär sig att leva med och anpassa sig till sin sjukdom. De tvingas sätta sig in i den komplexa sjukdomsbilden och noggrant observera symtom, hur de svarar på behandling och vilka förutsättningar som krävs för att förbättra sin livssituation. Den egenupplevda erfarenheten är grunden för innovationer och inom den här gruppen, och deras närstående, finns värdefull kunskap som är outnyttjad."

Här kan du läsa hela artikeln på Chalmers hemsida >>>

Här finns mer information om projektet på Chalmers hemsida >>>