Default size pia bredeg%c3%a5rd

Pia Bredegård

Min cancerresa började på riktigt april 2012 då jag kände en knöl i vänster bröst. Den visade sig vara en cancertumör och på valborgsmässoafton opererades jag och under den sommaren fick jag cellgifter. Under denna tid stötte jag på en del konstigheter i vården men min kommande man och jag resonerade kring händelserna och gjorde en plan för att hantera detta. På det hela hade jag en bekymmersfri behandlingsperiod och jag fick mycket praktiskt stöd från vården. Det psykosociala stödet löste jag dock med hjälp av att delta på cancerrehabiliteringsresor, en nyfunnen cancerpatient som jag hade regelbunden kontakt med, patientförening. 2013 visade det sig att min mammas man blev dålig och han avled våren 2014 och hans  cancerresa var så otroligt dålig så det fick mig att fundera på varför det var såhär och vilka system som inte fungera i verksamheten för honom. Det gjorde att jag engagerade mig i Kraftens hus, både för att kunna påverka så att det blir bättre rehabilitering för de som kommer att bli sjuka och även på ett personligt plan att förstå systemet.

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser