Default size nina lundgren

Nina Lundgren

Jag heter Nina Lundgren, är 41 år och lever med MS som jag drabbades av för snart 14 år sedan. Jag bor i Umeå tillsammans med min make och våra två barn som är 9 år och 5,5 år. Jag är socionom sedan 2004 och har jobbat inom olika yrkesområden, dock som kurator inom hälso- och sjukvård de senaste 13 åren. Sedan 8 år tillbaka är jag anställd inom psykiatrins öppenvård vid Norrlands universitetssjukhus. Jag har på både yrkesmässig och personlig basis stor erfarenhet av vården, och det har gagnat mig själv och mina patienter att jag är en driven person som tänker att det måste gå att lösa de bekymmer man står i, även fast det vid en första anblick kan verka nästintill omöjligt.

Vad gäller min MS-sjukdom är jag hittills ganska förskonad (peppar peppar), och noterar endast en nedsatt fysisk och psykisk uthållighet, att mitt ena öga ser knepigt, samt att vänstra benet är en betydligt sämre funktion än höger vid belastning. En stor sorg är dock att jag pga mina fysiska nedsättningar inte (hittills!) har kunnat rida i samma utsträckning som jag gjorde före andra barnet. Jag har precis tagit tag i frågan igen genom att gräva runt i olika forum och gå igenom de hjälpmedel jag har. Jag tycker också att jag utifrån MS-sjukdomen har lyckats inrätta mitt liv så att det för det mesta går ganska bra att fungera i vardagen. Jag har också erfarenhet av att drabbas av andra fysiska bakslag än MS, och har bl a genomgått flera operationer och varit tvungen att hantera olika typer av ovälkomna åkommor.

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser