Default size niklas tiedje

Niklas Tiedje

Min patientresa började när jag var tolv år gammal och fick diagnosen Crohns sjukdom. Då var jag väldigt lättad över diagnosen eftersom jag var rädd att det skulle vara glutenintolerans som orsakade mina besvär, vilket jag tyckte verkade väldigt krångligt att leva med. Jag försökte leva ett så friskt och "vanligt" liv som möjligt, vilket jag också gjorde under flera år. Efter ett tag började jag dock få återkommande problem med tarmvred vilka jag upplevde som väldigt besvärliga. I samband med detta så förvandlades också sjukvården, en institution som jag alltid upplevt som "stöttande", till en institution som snarare stjälpte mitt liv. Jag började därför, i frustration, intressera mig för min hälsa och även för sjukvård i allmänhet och blev en så kallad "spetspatient".

Idag är jag med i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar och tar fram det nya vårdprogrammet för dessa sjukdomar. Jag sitter även i en funktionsgrupp för digital hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personligen är jag övertygad om att patienten är den minst använda resursen i hälso- och sjukvården samt att nyckeln till framtidens hälso- och sjukvård är just en aktiv och delaktig patient.

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser