Default size lena

Lena Hassinen-Karlsson

Jag har jobbat som läkarsekreterare i många år. Jag har ochså varit handikappad sedan 14 års ålder och på så sätt sett vården från både personalens och patientens synvinkel. Många saker i vården har blivit bättre under åren men utvecklingen i samhället och en generellt alltmer insatt patient har inte uppmärksammats. Många gånger möts man av skepsis när man påpekar möjliga förbättringar som gagnar både vården och patienten. Jag har haft oturen att vara sjuk på flera olika sätt samtidigt, de sista åren, och även där har jag noterat stor förbättringspotential. Några av mina observationer är: 


  • att helhetssyn saknas, när man har flera medicinska problem samtidigt, ser ingen hela patienten och utredningar och behandlingar krockar. Patienten kommer i kläm.

  • att mer kontinuitet i kontakterna behövs. Dock verkar vården gå mer mot löpande band och lottade läkarkontakter, där man möter nya personer varje gång, med ökade risker och låg patientsäkerhet.

  • att den patienträtt som finns antingen är knuten till sjukhuset och är tandlös, eller är så snävt avgränsad att många felbehandlingar faller utanför kriterierna och därför inte ens bedöms. Ett mycket dåligt bemötande är inte längre orsak för utredning hos IVO.

Detta anser jag går åt fel håll. Vi behöver mer patienträtt och tydligare och mindre tandlös organisation för att hantera felbehandling och dåligt bemötande och den bör inte vara knuten till vårdenheten. Jag har en lång lista på tänkbara förbättringar i stort och i smått.

Som sekreterare och patient har jag många gånger fått ideer som jag har haft svårt att få hörda. Jag har varit politiker i några år och har upplevt att politiken lever i en bubbla utan större kontakt med verkligheten. De som sitter och bestämmer om sjukhusens ekonomi och organisation vet ofta mycket lite om vårdens förutsättningar och behov. Det är något jag skulle vilja ändra på. Jag satt på valbar plats för regionen i sista valet, men jag har fått ta paus i allting pga en bröstcancer.

Nu känner jag verkligen ett starkt behov av att få bidra med allt jag vet och kan. 

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser