Default size leine

Leine Persson

Jag blev sjuk hösten 2013, diagnosen blev spridd Lungcancer - icke botbar. Läget såg mörkt ut. Överlevnadsstatistiken sa ½ år kanske 1 år. Jag kände behov av att få prata om andra i samma situation men att hitta andra med lungcancer var inte lätt. Så småningom träffade jag Bodil Dower som var anställd som cancerpatient på Regionalt Cancercentrum (RCC) väst. Bodil hade två pojkar i samma åldrar som mina två flickor. Genom Bodil började jag engagera mig som patienföreträdare  och tillsammans med två andra cancerpatienter startade vi 2015 föreningen "Vi är mer än bara cancer". Alla hade en cancerdiagnos och orkade inte driva föreningen. Vi försökte nå ut till andra cancerdrabbade mitt i livet men det visade sig vara svårt. Istället började jag engagera mig i Lungcancerföreningen. 

I maj 2016 fick jag en inbjudan till ett arbete om hur man kan skapa ett bättre stöd för cancerberörda. Detta ledde till bildandet av Kraftens Hus, som är ett stödcentrum för cancerberörda som öppnades i Borås i februari 2018. Jag var med i framtagningsprocessen och insåg att arbetet kring Kraftens hus gav mer energi än den tog. 

Kraftens hus är just ett sådant ställe som jag letade efter under den mörka tiden när vi fick föra en hård kamp för familjens rättigheter och att få till samtalsstöd för barnen. På Kraftens hus finns samtalsgrupper bl.a för cancersjuka föräldrar som har barn hemma. Jag är även engagerad i Lungcancerföreningen nationellt och patientföreträdare på RCC väst. Mycket handlar om att få träffa andra som drabbats av sjukdomen. Jag har även varit med och tagit fram ett Lunglexikon för patienter både på svenska och engelska. 

Samtidigt som det är ett sätt att inte känna sig ensam är det en möjlighet att engagera sig. Vi har lyckats få igång en grupp med Lungcancerpatienter i Borås/Göteborg/Varberg/Alingsås där man är med på sina egna villkor. Det ger mycket att bara finnas till och få visa att man kan leva flera år med lungcancer. Det behöver inte betyda slutet. 

Jag är gift och lever med maken Mattias och 2 tonårsdöttrar. Familjen bor strax utanför Sexdrega och på gården fins det just nu 35 lamm/får 6 kaniner och katten Måns. Genom mitt yrkesval som elektriker är jag en problemlösare. Så här 7 år efter cancerbeskedet känner jag att jag har vuxit som människa på ett sätt som inte varit möjligt om jag inte drabbats av cancer. Från att ha jobbat med fysisk kraft så får och ger jag nu psykisk kraft.

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser