Default size hans inge 3

Hans-Inge Persson

Jag är pensionär och har ett yrkesmässigt förflutet bl.a. som kommunal förvaltningschef (15 år) och generaldirektör (8 år).

När min fru blev sjuk hade jag möjlighet att vara hos henne heltid under tre månader fram till hennes död. Jag skrev dagbok, som jag ville ge henne när hon blev frisk. Nu dog hon, tyvärr. Jag gav då ut dagboken som en bok om vården ”Den inhumana vården”, (2015). 

Jag knöts snabbt som rådgivare till GPCC (Centrum för personcentrerad vård) och skrev tillsammans med professor Inger Ekman boken ”Personcentrerad vård - rapport från verkligheten”(2017).

Därefter har jag skrivit ytterligare böcker ”Tillitsfulla samtal inom vård och omsorg” (2018) samt ”Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård” (2018).

Nyligen kom en femte bok: ”Att utveckla en personcentrerad vård – i skenet av den goda och nära vården”.

Jag föreläser regelbundet runt om i landet 2-3 ggr i veckan. Jag har genom åren varit gästbloggare för t.ex. Spetspatienter och svensk Sjuksköterskeförening. Bloggar regelbundet för PikuVård.

Jag har idag följande formella uppdrag inom vård och omsorgsområdet:


  • adjungerad ledamot av sjukhusdirektörens ledningsgrupp för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås.

  • ledamot av presidiet för det nationella nätverk för  ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.

  • ledamot av  Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys brukarråd.

  • som rådgivare knuten till den statliga centrumbildningen för forskning om personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).

  • ledamot av juryn för Vårdförbundspriset

  • Föreläser på SKR:s ledarskapsprogram

  • Föreläser för ST-läkarna i Skåne, Blekinge och Gotland

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser