Default size hanna svensson  1

Hanna Svensson

Jag har levt med diabetes typ 1 i drygt 30 år och reumatoid artrit ca 4 år. Ingenjör till yrket, gillar, förutom hästar o kaniner, att mäta, räkna och programmera. Jag har jobbat med flera olika innovationer inom hälsa, främst en större diabetes app men också med mindre förbättringsförslag. 

DIABETES APP 

Jag har utvecklat en app/datorprogram för beräkning av insulinkänslighet och inställningar av insulinpumpar (för reglerteknikern: optimering av ett framkopplat system). Jag använde mig av mina matematik, modellerings- och ingenjörskunskaper för att utveckla detta program. För att förstå om detta var något som andra var intresserad av arbetade jag också mycket med att intervjua andra personer med diabetes, föräldrar mm.

Jag har med idén deltagit i program, stöd mm från Vinnova, Medtech4Health, Chalmers Venture och slutligen publicerat ett resultat på American Diabetes Associations konferens 2019 (detta är världens största diabeteskonferens o jag tror att det var typ 15000 deltagare där). 

De största problem och anledningen till att jag slutade utveckla idén var ersättningssystem, affärsmodeller, svårigheten att införa nya tjänster/produkter i vården, upphandling regler. Men främst skulle jag säga en ovilja att upphandla egenvårdsstöd från hälso o sjukvården. Till det kommer problem med att sälja mjukvara, i ett system som mest ser värde i hårdvara (kanyler mm). 

ETT ENKELT FÖRSLAG 

Jag försökte att få vara den som höll i agendan för mötet hos min diabetessköterska, detta för att mina frågor aldrig fick ta upp den tid som de behövde. Men när jag ber om detta får jag bara höra att det är hennes uppgift, och att det är hon som ska göra det enligt rutinerna. Efter detta har jag varit i kontakt med chefen på mottagningen för att förstå frågorna kring rutinerna, både för att jag vill förstå hur de kan ändras men också för att jag ska kunna anpassa mig till dem. Svaret var något med att det inte fanns rutiner kring detta. Ett slags moment 22 med andra ord. 

Hade det här varit på mitt arbete så hade jag kunnat navigera mig fram bland ansvariga och chefer och liksom mingla mig fram till lösningen, eller i alla fall förståelsen. Jag hade kunnat söka i interna system efter dokument mm. Men i situationen som patient så är jag fast i att om jag har en idé som inte passar exakt med den individ jag träffar, ja då får jag vara nöjd där, det finns inget annat sätt för mig att komma åt systemet. 

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser