Default size annika stj%c3%a4rnkvist

Annika Stjärnkvist

Jag är Annika Stjärnkvist, anhörig och medlevare på heltid till vuxet barn med autism och ADD. Svår psykisk ohälsa på olika sätt, suicidalitet, medföljande självmedicinering och långa tider inom slutenvården. Från den allra första dagen när vi förstod att det var något annorlunda med L så blev vi också medpatienter. För ingen visste hur man skulle hjälpa L med funktionsnedsättningarna. Det blev oerhört svårt. 

Vi blev så att säga tvungna att operera blindtarmen fast vi inte kunde. Vi var lärare och elektriker. Det blev inte bra. L mådde sämre och vi också. Jag började då författa ett brev till verksamhetschefen för psykiatri Väst i Blekinge. Jag beskrev hur jag upplevde situationen och hur det påverkade oss alla och gav förslag till förbättringar t ex utbildning i sina funktionsnedsättningar. Verksamhetschefen Karin bjöd in mig till träff med berörda chefer i olika kategorier i psykiatrin. Lyssnade på vad jag upplevde i mötet med vården både för oss och vår anhörig, men också vad L och vi behöver. Så började processen med att utveckla npf-kompetenserna i vården. Tack vare en lyssnande Karin och hennes kunniga arbetsterapeut Margareta! Viktiga möten! 

För vår personliga del innebar det en väg framåt, ett liv, med hjälp av rätt kompetenser i verktygslådan och möten med rätt profession. Jag tänker att alla patientinnovatörer drivs av samma grundidé. Hitta lösningar och förbättringar i smått och stort. Det finns många vinster att göra genom att dela erfarenheter och möjligheter, även om jag har autism och du MS. Vi överlämnar oss till vården, vi behöver ju båda kunna förlita oss på den.

Ansvarig Kontaktperson

Patrik Alexandersson
patrik.alexandersson@chalmers.se

Senaste Resurser